Thị trường bất động sản Đồng Nai 2018: hút Khách phân khúc đất nền

Thị trường bất động sản Đồng Nai 2018: hút Khách phân khúc đất nền

Từ cuối năm 2016, một làn sóng đầu tư đất nền “đổ bộ” rầm rộ tại các thành phố lớn, đi đầu là Hà Nội và TP.HCM. Tiếp ngay sau đó, làn sóng này dần trở thành xu hướng trong năm 2017, kéo dài đến đầu năm 2018 khi đồng loạt các thành phố khác trên cả nước cũng có giao dịch đất nền rất sôi động.