SHB đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 6% trong năm 2018

Dai hoi co dong SHB SHB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 18,25% thông qua phương thức chia cổ tức 2017 bằng cổ phiếu 

Tại đại hội, HĐQT SHB đã trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 11.167 tỷ đồng lên 13.239 tỷ đồng, tương ứng tăng 18,25% thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017. Theo đó, ngân hàng này sẽ phát hành khoảng 120,3 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến trong quý III hoặc quý IV sau khi được Ngân hàng Nhà nước thông qua. 

Theo phương án sử dụng vốn (giữ lại), SHB sẽ chi đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định cho việc phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh, thiết bị hiện đại hóa công nghệ ngân hàng khoảng 86 tỷ đồng và mở rộng quy mô cho vay 1.117 tỷ đồng.

Năm 2018, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 10,3% lên mức 315.494 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và khách hàng cá nhân tăng 18,82% lên mức 250.612 tỷ đồng. Số dư cấp tín dụng tăng 15% lên mức 223.822 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Ngân hàng dự kiến lãi trước thuế 2.050 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 6,5% so với năm 2017. ROA và ROE lần lượt ở mức 0,6-0,8% và 10,5-11,5%. Tỷ lệ cổ tức 10% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, SHB sẽ mở mới 20 phòng giao dịch của các chi nhánh và mở mới các văn phòng đại diện, các kios bán hàng của Công ty tài chính SHBFC tại 10 tỉnh thành trong cả nước.

Năm 2017, SHB đạt lợi nhuận trước thuế 1.925 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước; tổng tài sản ở mức 286.010 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm.

Huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 16,4%, đạt 210.912 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng gồm Lào và Campuchia ở mức 198.290 tỷ đồng, tăng trưởng 22%.

Tại đại hội, SHB cũng trình việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước, trên thị trường quốc tế và hoạt động động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.

Về vấn đề nhân sự, HĐQT cũng trình lên việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Linh theo đơn xin từ nhiệm trước đó và bầu bổ sung ông Trịnh Thanh Hải giữ chức vụ trên trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Nguồn: www.nhadautu.vn