ĐHĐCĐ thường niên 2018 DVN: Cục Phó khẳng định: ’Doanh nghiệp nước ngoài không có quyền phân phối dược tại Việt Nam’

b25de9d2e9e707b95ef6  

Tổng Công ty Dược Việt Nam (mã DVN) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào sáng ngày 23/4/2018.

Nhiều tờ trình trong ĐHĐCĐ thường niên đã được thông qua, một trong số các nội dung được ĐHĐCĐ xem xét là kế hoạch thoái vốn cổ phần của Bộ Y Tế.

Trong năm 2017, lợi nhuận sau thuế (LNST) của DVN giảm 38,4% còn 243 tỷ đồng. Trong đó, LNST hợp nhất giai đoạn 8/12/2016 đến 31/12/2017 giảm 61,6% so với giai đoạn 1/1/2016 đến 7/12/2016.

dceb47802eb5c0eb99a4  

Nguyên nhân được giải thích là do 2017 là năm đầu tiên công ty này chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nên có sự thay đổi về phương pháp hạch toán đối với cổ tức nhận được của giai đoạn trước khi chuyển sang công ty cổ phần.

Cụ thể, cổ tức được chia năm 2016 được nhận trong năm 2017 không ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính mà ghi giảm giá trị các khoản đầu tư theo quy định. Ngoài ra, một số công ty liên kết thanh toán cổ tức năm 2016 cao hơn năm 2017.

Theo đánh giá của DVN, trong năm 2017, cổ phiếu DVN đã tăng từ mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên (19/5/2017) lên mốc 21.100 đồng/cổ phiếu (ngày 29/12/2017), tương đương mức tăng 102,88%. Sự tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố, một trong số đó là lộ trình thoái vốn hà nước tại Tổng Công ty theo quyết định 1232 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch kinh doanh 2018: Lợi nhuận đến từ đầu tư tài chính vào các công ty con

Theo lãnh đạo công ty, tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 dự kiến đạt 6.681 tỷ đồng, bằng 94% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra, LNST kế hoạch năm 2018 là hơn 223,2 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm tài chính 2017 (giai đoạn 8/12/2016 đến 31/12/2017).

e95c3d775a42b41ced53  

Doanh nghiệp đánh giá việc hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm sút và mức chi cổ tức thấp hơn hoặc chi trả bằng tiền là do DVN phải nâng cấp, xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm mới,…

Ngoài ra, một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng như nhận cổ tức từ công ty con (Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, Công ty Dược phẩm Trung ương 1…). 

Không chia cổ tức năm 2017

HĐQT đánh giá, do LNST 2017 không nhiều (hơn 28,3 tỷ đồng), DVN sẽ không chia cổ tức năm 2017. Phần LNST còn lại gần 26 tỷ đồng sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2018.

Về cổ tức, DVN dự kiến sẽ trả cổ tức 2018 trong năm 2019 với tỷ lệ 2%. 

Phần thảo luận:

Liên quan đến BCTC 2017, có sự chênh lệch giữa KQKD hợp nhất 2017 trên BCTC quý IV và báo cáo kiểm toán năm (chênh lệch 14 tỷ đồng), tại sao có sự chênh lệch như thế?

Sự chênh lệch này đến từ Tập đoàn Sanofi. Doanh nghiệp này không phải công ty đại chúng và theo chuẩn mực kế toán quốc tế. Do đó, có sự chênh lệch 13,5 tỷ.

Ngày 12/4, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã trao đổi với Sanofi. Theo đó, Tập đoàn Sanofi sẽ gắng ước lượng báo cáo hàng quý 2018 và giảm sự chênh lệch giữa hai cách hạch toán.

Trong năm 2018, sự chênh lệch này sẽ khá nhỏ.

Trong báo cáo tổng hợp 2017, chi phí quản lý doanh nghiệp tương đối lớn (khoảng 50%). Tại sao lại có mức tăng như thế?

Sự chênh lệch trên báo cáo tổng hợp đến từ chi phí thưởng cho cán bộ quản lý trong năm 2017 là 13 tháng lương thay vì 11 tháng lương như năm 2016. Việc này đến từ niên độ tài chính năm 2017 (giai đoạn 8/12/2016 đến 31/12/2017) khác so với năm 2016.

Một cổ đông đề xuất, lương Chủ tịch HĐQT 72 triệu/tháng nên rút xuống 60 triệu đồng, TGĐ lương 65 triệu đồng/tháng thì rút còn 55 triệu/tháng nên rút xuống.

Một cổ đông khác bức xúc,’Người ta mua cổ phần là đóng góp cho công ty, phải có hiệu quả cổ đông mới đóng góp chứ, làm lãnh đạo thì…’.

Ngoài ra, cựu Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV nhận mức lương 7 tháng là 650 triệu đồng.

Cùng với đó, phân bổ chi phí khấu hao và lợi thế thương mại khi cổ phần hóa chênh lệch gia tăng khoảng 12,4 tỷ đồng. Khấu hao tài sản cố định tăng thêm so với đánh giá trước đó.

Do vậy, dẫn đến chênh lệch quý cổ đông thấy trên BCTC.

Quý I/2018 đã trôi qua, bao giờ Bộ Y Tế định thoái vốn?

Thời điểm thoái vốn và tỷ lệ thoái vốn phụ thuộc nhiều vào Bộ Y Tế. Lãnh đạo DVN khẳng định: ‘chắc là rất sớm’. Doanh nghiệp cho biết, không níu kéo thoái vốn và chỉ tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của Bộ Y tế.

Một thông tin đáng chú ý khác, DVN sẽ không thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. 

Cổ đông hiểu lợi nhuận 2017 thấp nên không chia cổ tức, nhưng tại sao năm 2018 đặt kế hoạch lợi nhuận thấp hơn, không nói đến việc chia cổ tức cụ thể và thù lao HĐQT vẫn giữ nguyên?

Trong bối cảnh lợi nhuận chưa cao, chưa có cổ tức và đảm bảo khen thưởng nhân viên để làm việc sau cổ phần hóa, HĐQT trình ĐHĐCĐ mức khen thưởng năm 2018 thấp hơn so với các năm trước.

Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động là hơn 2,7 tỷ đồng; quỹ thưởng cho người quản lý dự kiến 703 triệu đồng.

Trong khi đó, quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (3 tháng) năm 2018 là hơn 1,9 tỷ đồng còn quỹ thưởng của người quản lý là 460 triệu đồnc (giảm).

Đây là tiêu chí thể hiện sự chia sẻ khó khăn của toàn Công ty. 

Một thông tin đáng chú ý, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) Nguyễn Tất Đạt chia sẻ tại Đại hội: "Về chính sách, cho đến hiện tại có thể khẳng định, doanh nghiệp nước ngoài không có quyền phân phối dược tại Việt Nam...". 

Nguồn: www.nhadautu.vn